Agencja ACRA przydzielono Rating Rosji na poziomie &quot

Agencja informacyjna ACRA poinformował, że Rosja została podana “A-” Ocena ze stabilnym perspektywy. Eksperci Agencji zauważyli, że czynnikami wspierającymi Rating kraju były niski poziom długu krajowego, a także skuteczna koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej, która zapewnia stabilność w gospodarce. Nacisk na Rating Rosji jest wywierany przez słaby wzrost produktu krajowego brutto i niedostateczną dywersyfikację dostaw eksportowych. Sankcje są również czynnikiem ujemnym dla oceny kraju. Poważnie ograniczają możliwości inwestycyjne i współpracę gospodarczą z innymi krajami. Agencja ACRA zauważa, że Rosyjska gospodarka wykazuje odporność na wstrząsy zewnętrzne, dzięki szerokich możliwościom polityki pieniężnej i fiskalnej rządu. Według ekspertów agencji, dług Narodowy Rosji nie przekroczy 4% PKB w ciągu najbliższych dwóch lat. I nie będzie to naruszać ustalonej reguły budżetowej.