Analitycy oczekują przyspieszenia tempa wzrostu rosyjskiej gospodarki

Departament badań i prognozowania banku centralnego Rosji opublikował dokument, zgodnie z którym niewielkie przyspieszenie wzrostu gospodarki kraju oczekuje się przyspieszenia przez wyniki 4 kwartale i 2 połowie roku, w którym. Ale to będzie poniżej potencjału. W tym samym czasie, Rosyjska gospodarka wzrośnie w szybszym tempie na początku przyszłego roku. W dokumencie tym stwierdza się również, że złożona sytuacja geopolityczna, która może powodować dużą zmienność rynków finansowych, przyczyni się do wzmocnienia ryzyka inflacyjnej. W perspektywie średnioterminowej będą one przeważać nad ryzykiem deinflacyjnej. Krótkoterminowa stawka neutralna może być wyższa niż długoterminowa stawka neutralna. Warunki wprowadzania neutralnego zakresu są skomplikowane przez współczynnik niepewności. Materiał analityczny opisany w przeglądzie może nie pokradzi się z opinią Zarządu Banku Rosji.