Bank Australii oczekuje wzrostu gospodarczego w kraju, aby przyspieszyć

Według szefa australijskiego banku centralnego Philipa Lowe, gospodarka kraju przyspieszy. Ale to nie nastąpi w krótkim okresie. Philip Lowe zauważył również, że głównym źródłem niepewności są gospodarstwa domowe. Podatki zostały do nich zwrócone w tym roku, co zwiększyło dochody gospodarstw domowych o około 0,6%. Oczekuje się, że około połowa z tych funduszy zostanie wydana w najbliższych kwartałach. Jeśli chodzi o długofalowe perspektywy gospodarki australijskiej, są one wspierane przez wystarczająco silne czynniki fundamentalne. Philip Lowe powiedział, że tempo cięcia, które odbyło się w czerwcu i lipcu, było konieczne, aby spełnić cele. Mówimy o zbliżaniu się do pełnego zatrudnienia i celu inflacyjnego. Nie wykluczał on decyzji w sprawie dalszego złagodzenia polityki pieniężnej. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie banku rezerw australijskiego zarządu w celu omówienia sytuacji w gospodarce kraju.