Bank Centralny Australii może ponownie obniżyć stopę procentową

Stopa bezrobocia w Australii wzrosła do 5,3% w sierpniu, przekraczając cel banku rezerw australijskiego o prawie jeden procent. Ekonomiści spodziewali się liczby 5,2%. W tym samym czasie, w zeszłym miesiącu kraj odnotował wzrost liczby miejsc pracy o 34 000 700, co było rekordowym wzrostem i był znacznie wyższy niż przewidywany wzrost 15 000 miejsc przez ekonomistów. Niemniej jednak w sierpniu nastąpił znaczny brak równowagi w dynamice zmian w zatrudnieniu. Liczba miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu spadła o 15 500, podczas gdy wakaty w niepełnym wymiarze czasu wzrosły o 50200. Obywatele aktywni zawodowo w całej populacji wyniosły 66,2%, co było wyższe niż prognozy 66%. Niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej osiągnęło 13,8%, zwiększając o 0,1%. Agencja Bloomberg zauważa, że obecna sytuacja na rynku pracy może skłonić australijskiego banku centralnego do obniżenia stopy procentowej ponownie.