Bank Centralny Indii obniża stopę procentową po raz piąty z rzędu-Forex

Bank Centralny Indii postanowił obniżyć stawkę o kolejne 25 punktów bazowych. Teraz jest 5,15%. Analitycy oczekiwani tylko takiej decyzji regulatora. Jego głowa Shaktikanta Das wyjaśnił, że bank centralny zamierza przestrzegać obecnej polityki aż do ożywienia w gospodarce, a inflacja nie zbliży się do poziomu docelowego. Decyzja w sprawie stawki została podjęta jednomyślnie. Ponadto Bank rezerw Indii skoryguje prognozę wzrostu PKB w bieżącym roku obrotowym. Została zmniejszona z 6,9% do 6,1%. Prognoza dla kwartalnej stopy inflacji została podniesiona z 3,1% do 3,4%. Jednak nadal jest daleko od celu 4%. Gospodarka Indii wykazuje spowolnienie wzrostu przez kilka kolejnych kwartałów. Tak więc, w pierwszym kwartale fiskalnym, produkt krajowy brutto kraju wzrósł o zaledwie 5%. Ta słaba postać nie zaobserwowano w Indiach od 2013. Rząd był podjęcie kroków w celu stymulowania wzrostu. Na przykład stawka podatku dochodowego od osób prawnych została zmniejszona z 30% do 22%. Jednak, to jeszcze nie przyniosły pożądanych rezultatów.