Brytyjski Parlament odmawia rozważenia porozumienia Brexit

Na spotkaniu we wtorek wieczorem, brytyjski Parlament odmówił rozpatrzenia umowy Brexit, zgodnie z żądanymi przez Boris Johnson. W ten sposób został ponownie pokonany. Wcześniej brytyjski premier zagroził Parlamentowi wraz z wycofaniem porozumienia i wyborami ogólnymi. Stwierdził, że nie pozwoli na nieskończenie długi proces przeglądu dokumentu. Rząd nie toleruje sprzeciwu wobec procesu Brexit przez Parlament. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że Brexit podejmuje wiele wysiłku i czasu od władz europejskich. Czekają, aż warunki umowy zostaną zaakceptowane przez brytyjski Parlament. Umowa zostanie następnie ratyfikowana w Brukseli. Stanowisko brytyjskiego premiera pozostało takie same. Sprzeciwia się opóźnianie Brexit i zgłosił go w piśmie wysłanym do Brukseli. Rząd Zjednoczonego Królestwa obecnie intensyfikacji przygotowań do “trudnych” scenariusz dla wyjścia kraju z Unii Europejskiej.