Eksperci nie oczekują zmian w polityce pieniężnej Banku Japonii-Forex

Eksperci oczekują, że posiedzenie Banku Japonii zakończy się 19 września z zachowaniem parametrów polityki pieniężnej japońskiego regulatora bez zmian. W ich opinii ułatwi to doniesienia o łagodzeniu napięć w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz o stanie pokoju na rynkach finansowych. Ankieta przeprowadzona przez Agencję Bloomberga wykazała, że 75% respondentów na korzyść banku centralnego nie dokona zmian w swojej polityce pieniężnej. W tym samym czasie, około 50% ankietowych Uczestnicy oczekują, że bank rozszerzyć pewnego rodzaju bodźcami na wrzesień lub następne spotkanie. Agencja stwierdza, że udział tych, którzy przewidują obniżenie stopy oprocentowania depozytów banków komercyjnych do końca tego roku wzrosła do 23% z 6% w czerwcu. W tym samym czasie, były zastępca przewodniczącego Banku Japonii Hirohide Yamaguchi wyraził opinię, że japoński bank centralny nie powinien powtórzyć krok Europejskiego Banku Centralnego, który w zeszłym tygodniu obniży stopę bazową. Sprzeciwił się wzmocnieniu bodźu, uważając, że negatywne stopy procentowe miały już negatywny wpływ na sektor bankowy.