Gospodarka Nowej Zelandii wzrosła o 2,1% w drugim kwartale-Forex

PKB Nowej Zelandii wzrósł o 2,1% w drugim kwartale po powiększonej o 2,5% w styczniu i marcu. Dane liczbowe są obliczane w ujęciu rocznym. Oficjalne statystyki pokazują. Głównym powodem spowolnić wzrost gospodarczy w kraju było ogólne pogorszenie sytuacji w gospodarce światowej. W ujęciu kwartalnym stopa wzrostu PKB w Nowej Zelandii również spadła. 0,5% w stosunku do wzrostu 0,6% w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Niemniej jednak, oba wskaźniki były lepsze niż prognozy analityków. Spodziewali się, że gospodarka wzrośnie o 2% i odpowiednio o 0,4%. Financial Times odnotował główne czynniki, które mają negatywny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Po pierwsze, jest to konflikt handlowy pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chiny są głównym partnerem handlowym Nowej Zelandii, którego gospodarka zależy od eksportu. Nastrój w New Business ealand niedawno pogorszeniu.