Gospodarka strefy euro w październiku pozostawała blisko stagnacji

Według wstępnej oceny IHS Markit, złożony indeks działalności gospodarczej w strefie euro w październiku wynosił 50,2 punktów. Jego niewielki wzrost z 50,1 punktów we wrześniu wskazuje, że gospodarka strefy euro pozostaje blisko stagnacji w tym miesiącu. Ekonomiści oszacował, że indeks powinien być 50,3 punktów. Produkcja nadal spada, a sektor usług wzrósł w swoim najsłabszym tempie od 2014. Tworzenie miejsc pracy było najsłabsze od 2014. Oczekiwania na przyszłość wykazały największą spadek od 2013. Inflacja cen wakacyjnych utrzymywała się na minimum 3 lata. Upadek na drugi miesiąc z rzędu pokazuje nowe zamówienia na towary i usługi, choć tempo ich spadku spowolnione trochę. W sektorze usług indeks działalności gospodarczej został ustalony na 51,8 punktów, nieco wyższy od 51,6 punktów miesięcznie wcześniej. Ta stopa wzrostu jest najsłabszy od grudnia 2014. Działalność w sektorze produkcyjnym w dalszym ciągu osłabić. Odpowiedni indeks wynosił 45,7 punktów, nie osiągając prognozy ekonomistów w 46 punktów.