Indeks aktywności US Services we wrześniu był gorszy od prognozy

Indeks wrześniowy, który mierzy działalność gospodarczą w sektorze usług amerykańskich, spadł do 52,6 punktów z 56,4 punktów miesięcznie wcześniej. Ten niski indeks nie zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych przez trzy lata. Analitycy spodziewają się spadku PMI, ale nie tyle. Według ich prognozy, we wrześniu indeks miał spaść do znaku 55 punktów. Wszystkie trzy główne indeksy podrzędne wykazały również ujemną dynamikę. Wskaźnik opisujący sytuację z nowymi zamówieniami zmniejszył się o 6,6 punktów do 53,7 punktów. Podindex, który mierzy działalność gospodarczą w sektorze usług, spadł 6,3 punktów do 55,2 punktów. Wskaźnik zatrudnienia spadł o 2,7 punktów do 50,4 punktów. Opublikowane wskaźniki wskazują, że problemy w stosunkach handlowych z Chinami nie przechodzą przez amerykańską gospodarkę. Istnieją już oznaki ich negatywnych konsekwencji. Usługi stanowią około 90% produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych.