Inflacja w Niemczech spadła do 1,2% we wrześniu-Forex

Końcowe dane niemieckiego urzędu statystycznego potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych we wrześniu w stosunku do tego samego miesiąca 2018 do 1,2% z wartości z sierpnia 1,4%. Niemcy nie widział tak niskiej wartości od lutego ubiegłego roku. Następnie ceny wzrosły w kraju o 1,1%. Zapasy energii spadły 1,1 procent. Z wyłączeniem tej kategorii towarów, wzrost cen we wrześniu wynosił 1,4%. Produkty produktów wzrosły o 1,3% w Niemczech. Obliczenie stopy inflacji w ujęciu miesięcznym wykazało brak dynamiki. Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Unii Europejskiej spadł do 0,9% w miesiącu sprawozdawczym. W ten sposób tendencja zniżkowa utrzymała się przez trzy kolejne miesiące. W sierpniu inflacja w UE wynosiła 1%. Wskaźnik, który został obliczony w porównaniu z cenami z sierpnia, pokazuje, że ceny konsumpcyjne w krajach europejskich spadły o 0,1%.