Jamie Dimon ostrzega przed negatywnymi skutkami negatywnych stawek-Forex

W wywiadzie dla CNBC, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon powiedział, że utrzymanie negatywnych stóp na długi okres może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Zasugerował, że początkowo stosowanie ujemnych stawek pomogło wesprzeć Unię Europejską i strefę euro. Jednak ich ciągłe stosowanie jest szkodliwe dla gospodarki i może mieć nierozpoznanych konsekwencji. Dimon uważa, że bank centralny powinien być bardziej przemyślany na temat swojej polityki, biorąc pod uwagę, oprócz stawek, podziału kapitału i innych środków. Nazwał największy problem spadek zaufania biznesu na tle konfliktów handlowych i wzrost napięć geopolitycznych. Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że stawki w strefie euro, Szwajcarii i Japonii mogą być przez wiele lat ujemne. Fundusz oczekuje, że Rezerwa Federalna USA zdecyduje w tym roku obniżyć stawkę o kolejne 45 punktów bazowych.