Londyńska Giełda wartościowych nie zaakceptowała oferty

Po spotkaniu zarządu londyńskiej giełdy papierów wartościowych podjęto decyzję o odrzuceniu propozycji fuzji giełdy w Hongkongu. Oświadczenie z London Stock Exchange Group powiedział, że Zarząd miał wiele pytań na temat wniosku i był powodem do niepokoju. Są to strategie, względy kosztów i wyniki. Wszyscy uczestnicy spotkania zagłosowali przeciwko propozycji giełdy w Hongkongu. Ponadto nie widzą sensu omawiania tej inicjatywy w przyszłości. Zarząd uważa, że transakcja ta jest strategicznie nierentowna na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, biorąc pod uwagę dużą koncentrację geograficzną i znaczną ilość transakcji w regionie wymiany Hongkongu. Ponadto proponowane wynagrodzenie może nie być atrakcyjne dla akcjonariuszy londyńskiej giełdy papierów wartościowych, a sytuacja w Hongkongu, która została ostatnio zaobserwowana, dodaje czynnik niepewności.