Popyt na domy w Wielkiej Brytanii spadł do najniższego poziomu od 2013

W Wielkiej Brytanii było 8% spadek popytu od nabywców nowych domów. Ten spadek nie zaobserwowano w kraju przez sześć lat. Wskaźnik, który szacuje zapotrzebowanie konsumentów, spadł do 2,9 punktów. W zeszłym roku było 3,1 punktów. Maksymalna możliwa wartość wskaźnika wynosi 5 punktów. Analitycy uważają, że wskaźnik będzie nadal spada. Konstruktorzy pamiętać, że Brexit ma negatywny wpływ na dynamikę popytu. Potencjalni nabywcy nie wiedzą, co się stanie w kraju po opuszczeniu UE. W związku z tym odmawiają dokonywania dużych zakupów. Szef brytyjskiej Federacji mistrzów budowniczych Brian Berry wyraził nadzieję, że po opuszczeniu kraju Unii Europejskiej, popyt na nowe domy zaczną rosnąć ponownie. Jeśli sytuacja rozwija się w innym scenariuszu, a brytyjska gospodarka poważnie spada, rząd brytyjski musi podjąć środki wspierające budowniczych. W przeciwnym razie, wiele małych firm budowlanych może po prostu odejść.