Produkcja przemysłowa USA wzrosła o 0,6% w sierpniu-Forex

Statystyki dotyczące produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, opublikowane przez Fed, wykazały pozytywną dynamikę w sierpniu. Produkcja przemysłowa wzrosła o 0,6% w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku wcześniej. W tym samym czasie, zmniejszyła się o 0,1% w lipcu. Prawie trzy czwarte amerykańskiej produkcji przemysłowej jest w produkcji. W miesiącu sprawozdawczym jego wielkość wzrosła o 0,5% po upadku lipca 0,4%. Wskaźnik znacznie przekroczył prognozę analityków. Oczekiwali wzrostu produkcji tylko 0,2%. Wskaźnik oceny stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej również wzrósł w sierpniu. W lipcu 77,9% w stosunku do 77,5%. Produkcja w przemyśle wydobywczym wzrosła o 1,4%. W lipcu spadła o 1,5%. Ale produkcja samochodów USA spadła o 1 procent w sierpniu. Taki gwałtowny spadek produkcji samochodów nie zaobserwowano w kraju w ciągu ostatnich czterech miesięcy.