Prognoza ekonomiczna dla 15 listopada-Forex

Japonia opublikuje dane dotyczące inwestycji zagranicznych i krajowych w papiery wartościowe. Australia będzie widzieć zatrudnienie, udział pracowników w całkowitej populacji i oczekiwania na inflację cen konsumpcyjnych. Chiny zaprezentuje indeks cen domu.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej zostaną opublikowane w Zjednoczonym Królestwie oraz zmiany w bilansie handlowym w strefie euro.

W Kanadzie zostanie zwolniony raport o zatrudnieniu ADP. Stany Zjednoczone opublikują sprzedaż detaliczną, indeksy biznesowe w sektorze produkcyjnym Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku i Filadelfii, liczbę wstępnych i wielokrotnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a także indeksy cen za przywóz i wywóz. Administracja informacji o energii przedstawi tygodniowe sprawozdanie na temat zmian w rezerwach gazu ziemnego.