Prognoza ekonomiczna dla 16 października-Forex

Indeksy cen konsumpcyjnych zostaną opublikowane przez nowe ealand i Chiny, a Chiny opublikują indeks cen producentów. Australia przedstawi protokoły z posiedzenia banku rezerw dwa tygodnie temu i opublikuje indeks Westpac wiodących wskaźników ekonomicznych.

Niemcy przedstawią indeks cen importowych, wskaźnik nastrojów biznesowych oraz indeks oceniające bieżące warunki gospodarcze zgodnie z badaniem Instytutu zew. Włochy opublikują dane dotyczące przemysłu i inflacji, a strefa euro przedstawi bilans handlowy i wskaźnik nastrojów ekonomicznych zgodnie z Instytutem zEW. W Zjednoczonym Królestwie dane na temat rynku pracy zostaną zwolnione, w tym stopa bezrobocia i zmiany średniego wynagrodzenia, a także indeks cen domu DCLG.

Kanada przedstawi dane dotyczące krajowych i zagranicznych inwestycji w papiery wartościowe. W Stanach Zjednoczonych, Redbook indeksy sprzedaży detalicznej, wartość rynkowa mieszkań NAHB, jak również produkcji przemysłowej i dane inwestycyjne papierów wartościowych zostaną zwolnione. American Petroleum Institute opublikuje zmiany w inwentaryzacji surowców w zeszłym tygodniu.