Prognoza ekonomiczna dla 22 listopada-Forex

Japonia opublikuje krajowy wskaźnik cen konsumenckich, dane pochodzące z zagranicznych i zagranicznych oraz zagranicznych inwestycji w papiery wartościowe.

Zjednoczone Królestwo wstrzyma przesłuchanie w sprawie sprawozdania inflacyjnego. Szwajcaria opublikuje dane dotyczące produkcji przemysłowej, a strefa euro – informacje na temat posiedzenia EBC w sprawie polityki pieniężnej.

Święto Dziękczynienia jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych, więc statystyki makroekonomiczne będą w skróconej formie. Ministerstwo pracy opublikuje liczbę wstępnych i powtarzających się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Administracja informacji energetycznych będzie odkryć zmiany w rezerwach gazu ziemnego w USA w zeszłym tygodniu.