Prognoza ekonomiczna dla 26 września-Forex

Przywóz, eksport i ogólny bilans handlowy, prognozy aktywności i indeks optymizmu biznesowego z banku rezerw zostaną wydane w Nowym Jorku.

EBC odbędzie posiedzenie w strefie euro, które nie zajmuje się bezpośrednio kwestiami polityki pieniężnej. Szwajcaria Wypuść indeks oczekiwań ekonomicznych Instytutu zEW i kwartalne sprawozdanie Banku Narodowego. Raport brytyjskiej Konfederacji przemysłowców o wolumenów detalicznych zostanie opublikowany w Wielkiej Brytanii.

Komitet otwartego rynku FOMC spotka się w Stanach Zjednoczonych, decyzja w sprawie zmiany stóp procentowych zostanie opublikowana i Konferencja prasowa szefa Rezerwy Federalnej Jerome Powell odbędzie. Oczekuje się, że stopa procentowa zostanie podniesiona o 0,25 punktów bazowych. Administracja informacji energetycznych będzie zgłaszać w zeszłym tygodniu zmiany w komercyjnych inwentaryzacji ropy naftowej.