Prognoza ekonomiczna dla 4 października-Forex

W Japonii dane dotyczące inwestycji zagranicznych i krajowych w papiery wartościowe zostaną zwolnione. Australia opublikuje dane dotyczące importu, eksportu oraz całkowitego handlu i sprzedaży nowych domów.

Kanada przedstawi Ivey Business Activity index. Stany Zjednoczone opublikują liczbę wstępnych i powtarzających się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, dane dotyczące zleceń produkcyjnych. Fed rzecznik Kworths będzie wygłosić przemówienie, a Energy Information Administration będzie zwolnienie zmian do rezerw gazu ziemnego w zeszłym tygodniu.