Prognoza ekonomiczna dla 6 listopada-Forex

Japonia uwolnią dane dotyczące wydatków gospodarstw domowych. Bank Narodowy spotka się w Australii. Decyzja organu regulacyjnego o zmianie stopy procentowej i towarzyszącej mu deklaracji na koniec posiedzenia zostanie opublikowana tego samego dnia. Oczekiwania inflacyjne banku rezerw na czwarty kwartał tego roku staną się znane w Nowym Jorku.

Niemcy zaprezentuje dane zleceń produkcyjnych, a Wielka Brytania zapewni sprzedaż detaliczną BRC. W Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i strefie euro opublikuje się indeks działalności gospodarczej w sektorze usług. Ponadto strefa euro zwolnimy indeks działalności gospodarczej w sektorze wytwórczym i indeks cen producentów, rzecznik EBC Sabine Loitenschleger będzie mówić.

W Kanadzie dane zostaną zwolnione ze zmiany liczby wydanych pozwoleń na budowę. USA opublikuje Redbook Retail Sales index, liczba ofert pracy JOLTS i IBD/TIPP Economic optymizmu index. American Petroleum Institute będzie sprawozdanie na temat zmian w rezerwach surowców w zeszłym tygodniu.