Prognoza ekonomiczna na 20 grudnia-Forex

Wzrost produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2018, przywóz, wywóz i ogólny bilans handlowy zostaną zwolnione w New ealand. Australia wypełni stopę bezrobocia i liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Japonia przedstawi krajowe i zagraniczne inwestycje w papiery wartościowe.

Szwajcaria opublikuje import, eksport i całkowity bilans handlowy. Bank Anglii spotka się w Wielkiej Brytanii, decyzja w sprawie zmiany stopy procentowej i sprawozdanie z polityki pieniężnej zostaną ogłoszone.

W Stanach Zjednoczonych zostaną zwolnione dane dotyczące pierwotnych i powtarzających się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz indeks działalności gospodarczej w sektorze produkcyjnym Filadelfii. Kanada przedstawi raport o zatrudnieniu ADP i dane dotyczące sprzedaży hurtowej. Administracja informacji energetycznych opublikuje zmiany w amerykańskich rezerw gazu ziemnego w zeszłym tygodniu.