Roczna inflacja w strefie euro spowolnione we wrześniu do 0,9%-Forex

Dane Eurostatu na temat inflacji w strefie euro we wrześniu były kolejnym czynnikiem wspierającym prognozę dalszego złagodzenia pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. W porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,9%, spowalniając wzrost o 1% w sierpniu i będąc znacznie poniżej celu inflacyjnego EBC w wysokości około 2%. Eksperci nie spodziewali się zmiany stopy inflacji w sierpniu. Inflacja, która nie obejmuje energii, produktów spożywczych i napojów alkoholowych, była o 1% wyższa niż w poprzednim 0,9%. Liczba ta była wyższa niż całkowita inflacja po raz pierwszy od grudnia 2016. Zapasy energii spadły o 1,8% za rok. Miesiąc wcześniej ich wartość spadła o 0,6%. Rosnące ceny żywności, alkoholu i tytoniu spowolnione do 1,6% z 2,1%. Koszt usług wzrósł o 1,5%. W poprzednim miesiącu wzrosła o 1,3%. Spadek inflacji w strefie euro spowodowany jest osłabieniem wzrostu gospodarczego. Spadek produkcji polega na zwiększaniu napięć handlowych i niepewności geopolitycznej. Nowe zlecenia spadły w najsilniejszym tempie w prawie 7 lat, co będzie miało negatywny wpływ na produkcję w przyszłości.