Rosja i Białoruś wprowadzają jednolity Kodeks podatkowy

Program, który polega na częściowym zjednoczeniu systemów gospodarczych Rosji i Białorusi, został uzgodniony przez premierów tych krajów. Połączenie powinno być przeprowadzone do stycznia 2021, Kommersant sprawozdań. Planowane jest przejście na jednolity kod podatkowy, Unię usług celnych, nadzór bankowy i kontrolę walutową. Program przewiduje również, że zostanie utworzony jeden regulator rynku energetycznego. Opracowanie jednolitego kodeksu podatkowego, który ma zostać przyjęty w kwietniu 2021, rozpocznie się w najbliższym przyszłym. Działania dwóch banków centralnych, Banku Rosji i Narodowego Banku Białorusi będą kontynuowane. Podstawą ich współpracy będzie międzypaństwowa Umowa w sprawie wspólnych warunków bankowości i nadzoru finansowego. Systemy płatności obu krajów zostaną połączone. Ponadto wprowadzony zostanie jednolity system handlu zagranicznego. Własność powinna być ujednolicona. Zostaną również opracowane podobne gwarancje społeczne, a regulacje rządowe dla gałęzi przemysłu zostaną zharmonizowane.