Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,3% w sierpniu-Forex

Dane Eurostatu dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej w strefie euro w sierpniu wykazały, że ich wielkość wzrosła o 0,3% w porównaniu z lipcem i potwierdziła oczekiwania ekonomistów. W porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, sprzedaż wzrosła o 2,1%. Ich wzrost był wyższy niż szacunki ekonomistów na poziomie 2%. Ilość sprzedawanych wyrobów tytoniowych i alkoholowych, jak również produktów spożywczych w strefie euro, utrzymywała poziom poprzedniego miesiąca w sierpniu. W ujęciu rocznym sprzedaż tych towarów wzrosła o 0,1%. Produkty nieżywnościowe były sprzedawane przez 0,4% więcej niż w lipcu. Sprzedaż paliw dla samochodów wzrosła o 0,1%. W sierpniu w Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna w miesiącu wzrosła o 0,2%, a w roku – o 2,5%. Największy miesięczny wzrost sprzedaży odnotowano w Portugalii, w 1,1% i w Estonii o 1%. W Australii i na Słowacji, w 1,3 procent.