Forex odmówił udziału w projekcie kryptowaluta Libra

Visa, MasterCard, eBay i Stripe powiedział, że zdecydował się opuścić Facebook, który został stworzony, aby zwolnić waluty cyfrowej Libra. Kilka dni temu, podobna decyzja została podjęta przez PayPal. Visa powiedziała, że spółka zamierza monitorować działalność Stowarzyszenia Libra i jej zobowiązanie do przestrzegania wymogów stawiane przez organy regulacyjne. Stripe powiedział również, że nie odmawia współpracy ze stowarzyszeniem, ale zrobi to później. Rozpoczęcie tego projektu zostało zainicjowane przez Facebooka. Ocenia swój udział w stowarzyszeniu jako taki sam jak pozostali uczestnicy. Jednak eksperci pamiętać, że Facebook rzeczywiście posiada kluczową pozycję w projekcie, jak firma ma dostęp do danych ponad 2 400 000 000 użytkowników. Pomimo wycofania się głównych uczestników z projektu, około 30 firm z całego świata pozostaje w stowarzyszeniu. Twórcy projektu mają nadzieję, że w 2020 liczba członków Libra Association zbliży się do 100.