W Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie wzrosły ceny importowe

We wrześniu, ceny importowe USA wzrosła 0,2 procent od sierpnia, kiedy również spadła 0,2 procent, Departament pracy powiedział. Wzrost był zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy nie spodziewali się zmian cen w sierpniu. Było to spowodowane znacznym wzrostem kosztów importowanego paliwa do kraju. Jego cena skoczyła 2,1% po upadku przez 1,9% miesiąc wcześniej. Wskaźnik cen importowych, który nie obejmuje cen paliw, spadł o 0,1 procent po stabilności w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Materiały przemysłowe niepaliwowe wzrosły o 0,5%, żywność i napoje spadły w cenie o 0,8%. Ceny eksportowe spadły o 0,2 procent we wrześniu, spowalniając tempo spadku o 0,6 procent w poprzednim miesiącu. Ekonomiści również nie spodziewał się tego wskaźnika do zmiany w zeszłym miesiącu. Ceny produktów rolnych dostarczanych przez zagraniczne spadły o 1,8%, spowalniając spadek w stosunku do spadku o 2,3% w sierpniu. Wywóz towarów nierolnych spadł o 0,1%. W sierpniu nastąpił spadek cen tych towarów o 0,3%. Roczny wskaźnik cen importowych spadł o 1,6%. Spadek ceny importowanego paliwa w kraju w ujęciu rocznym wyniósł 5,1%. Ceny eksportowe spadły o 1,6% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku.