Większość Brytyjów sprzeciwia Brexit-Forex

Brytyjska firma internetowa YouGov przeanalizowała wyniki 300 sondaży przeprowadzonych w latach następujących po 2016 referendum w sprawie Brexit w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z Evening Standard, wyniki analizy wykazały, że jeśli referendum miało miejsce ponownie teraz, Brytyjscy obywatele przegłosowali pozostać członkostwa kraju w Unii Europejskiej. Wyniki 204 z 226 badań przeprowadzonych od lipca 2017 do chwili obecnej stanowiły dowód na to, że większość Brytyjów chciałby pozostać w UE. W 2019, 74 z 75 sondaży wskazywało na większą liczbę zwolenników członkostwa w UE. Odsetek takich respondentów wzrósł do 54% w 2019 z 51% w 2017. Brytyjski premier Boris Johnson zamierza opuścić Unię Europejską do 31-tego miesiąca z lub bez porozumienia, pomimo uchwalenia przez Parlament ustawy wymagającej od premiera zastosowania do Brukseli w przypadku braku porozumienia wniosek o przedłużenie daty premiery do 31 stycznia przyszłego roku. Brak kompromisu na granicy irlandzkiej, Johnson powiedział, uniemożliwia osiągnięcie porozumienia.