Zaufanie konsumentów wrześniu osiągnął maksimum od początku 2018

Badania francuskich gospodarstw domowych przez Insee wykazały zaufanie konsumentów we Francji rośnie do najwyższego poziomu w 20 miesięcy we wrześniu. Odpowiedni indeks wzrósł do 104 punktów z sierpnia wartość 103 punktów. Według prognoz analityków, indeks spodziewano się w 102 punktów. Proces poprawy zaufania konsumentów zaobserwowano w kraju przez 9 miesięcy. Ocena stosunku do sytuacji finansowej wynosiła 14 punktów, a w porównaniu z sierpniem wzrosła o 1 punkt. Indeks, który charakteryzuje standard życia francuskiego, utrzymał wartość sierpnia minus 22 punkty. W tym samym czasie, konsumenci oceniali swoją siłę nabywczą 1 punkt wyższy niż w sierpniu. Wskaźnik ten we wrześniu był minus 7 punktów. Ponadto, ocena zdolności do oszczędności o 1 punkt, wzrosła do 14 punktów. Poprawa sytuacji na francuskim rynku pracy wskazywała wskaźnik określający prognozę bezrobocia. Spadł do 1 punktu z 6 punktów.